Chủ nhật, 02/10/2016.

Giới thiệu về Trường
Cơ cấu tổ chức
Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20,112015
Văn bản thi
Điều lệ
Quy định
Văn bản pháp luật

Quá trình hình thành và phát triển của chi bộ

Email In PDF. Vài  nét  về Chi bộ

 TRƯỜNG  THPT HIỆP ĐỨC

  Nguyễn  Gia  Đông

 Bí thư Chi Bộ

 

 

 

 

Năm 1986 Huyện Hiệp Đức được thành lập, Cơ quan Phòng giáo dục Hiệp Đức lúc bấy giờ  có 3 đảng viên ,  trường Phổ thông trung học Hiệp Đức chỉ có 1 đảng viên là đồng chí Lê Văn Đồng. Theo điều lệ Đảng, trường THPT Hiệp Đức chưa đủ điều kiện  để thành lập Chi bộ, do vậy theo quyết định của Ban Thường Vụ Huyện Uỷ Hiệp Đức, đảng viên trường PTTH Hiệp Đức sinh  hoạt   tại  Chi bộ  Phòng Giáo dục Hiệp Đức. Bí thư Chi bộ đầu tiên là đồng chí Lê văn Xuân.

Đến tháng 4 năm 2003 số lượng đảng viên của Chi Bộ Phòng GD-ĐT và trường THPT  có  đến  13 đảng viên , trong đó trường THPT Hiệp Đức có 5 đảng  viên, đủ điều kiện để thành lập Chi bộ. Chi uỷ Chi bộ họp thống nhất  và  lập tờ trình xin tách và  thành lập 2 chi bộ mới . Theo đề nghị của Chi  uỷ, ngày 22 tháng 4 năm 2003   Ban Thường  vụ Huyện Uỷ Hiệp Đức ban hành  quyết định số 248-QĐ/HU về giải thể Chi bộ phòng GD-ĐT và trường  Cấp III(THPT Hiệp Đức) và  thành lập hai chi bộ  trực thuộc Huyện Uỷ Hiệp Đức là Chi bộ Phòng GD-ĐT  và Chi bộ trường THPT Hiệp Đức .

Như vậy chi bộ trường THPT HIệp Đức chính thức được thành  lập, Đồng chí Nguyễn Gia Đông được BTV Huyện ủy quyết định làm Bí thư chi bộ lâm thời. Vừa  mới thành lập chi bộ chỉ có 5 đảng viên. Đến nay, sau 5 năm thành lập chi bộ có 18  đảng viên và  đã  có Chi ủy gồm 3 đồng chí (Đ/C Nguyễn Gia Đông bí thư, Đ/C Nguyễn Văn  Á  Phó bí thư  và  Đ/C Bùi Thanh  Sơn chi ủy viên)

Những kỳ đại hội:

Tính từ năm 1986 đến năm 2003 Chi bộ trải  qua 7 kỳ Đại hội, các đồng chí Lê văn Xuân,Võ Trung Việt, Hoàng Cầm, Võ Trung Việt  lần lượt được bầu làm Bí thư chi bộ

Kể từ năm 2003 đến nay Chi bộ đã trải qua 2 kỳ đại hội.

Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2003-2005: Đây là đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2003-2005 của chi bộ trường khi Chi bộ vừa mới tách khỏi Chi bộ Phòng GD-ĐT và Trường THPT Hiệp Đức. Đại hội diễn ra trong 1 ngày, ngày 24 tháng 6 năm 2003. Chủ tịch đại hội Đồng chí Nguyễn Gia Đông. Thư ký đại hội đồng chí Phạm Văn Rực. Đến dự có đại biểu BTV Huyện ủy, đại biểu các ban Đảng của Huyện ủy và đông đủ đảng viên của chi bộ phòng GD&ĐT. Đại biểu chính thức của chi bộ gồm 4 đồng chí và 2 đồng chí là đảng viên dự bị. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Gia Đông làm bí thư  và đồng chí Trần Ngọc Nam làm phó Bí thư chi bộ. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2001-2003 và xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ 2003-2005.

Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010: Diễn ra trong 1 ngày ( ngày 5/7/2005). Chủ tịch đại hội đồng chí Nguyễn Gia Đông. Thư ký đại hội đồng chí Huỳnh Hữu Hùng. Đến dự có đại biểu Ban Thường Vụ huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của Huyện. Đảng viên chi bộ có 13 đồng chí, trong đó có 8 đảng viên chính thức. Đại hội đã đánh giá thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2003-2005 đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2005-2010. Trước khi đi đến đại hội chính thức đại hội đã tham gia góp ý cho các báo cáo chính trị  của Huyện, của Tỉnh và của Trung ương. Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 3 đồng chí, Đồng chí Nguyễn gia Đông làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Ngọc Nam phó bí thư chi bộ, đồng chí  Nguyễn Văn Á làm chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI gồm 3 đồng chí (Đồng chí Nguyễn Gia Đông , đồng chí Trần Ngọc Nam đại biểu chính thức và đồng chí Nguyễn Văn  Á là đại biểu dự khuyết).

Đến tháng 2 năm 2007 đồng chí Trần Ngọc Nam có quyết định điều động về công tác tại TTGDTX-HN Huyện, Chi bộ đã họp bầu bổ sung phó Bí thư chi bộ và chi ủy viên, Đồng chí Nguyễn Văn  Á được bầu làm phó bí thư  và đồng chí Bùi Thanh Sơn được bầu  làm Chi ủy viên.

Bước đầu xây dựng:

Chi bộ rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, ngay từ khi mới thành lập chi bộ đã tiến hành làm việc với các tổ chức , đoàn thể trong nhà trường , đặc biệt là Đoàn Thanh niên và Công đoàn trường để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó  hằng năm các đoàn thể đã chủ động và tích cực giới thiệu cho chi bộ nhiều đoàn viên ưu tú để Chi bộ xét công  nhận đối tượng Đảng và cử tham gia học các lớp bồi dưỡng tại TTBDCT Huyện. Trong 5 năm chi bộ đã đề nghị BTV  Huyện ủy ra quyết định kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng, bình quân kết nạp mỗi năm  3 đồng chí.

Trong công tác quản lý đảng viên . Chi bộ đã tổ chức điều tra các thông tin về từng đảng viên, quản lý đảng viên thông qua hồ sơ và công tác thực tiễn  của  đảng viên. Sau 5 năm chi bộ chuyển sinh hoạt đảng cho 3 đồng chí (Đ/C Trần Ngọc  Nam chuyển về TTGDTX-HN, Đ/C Hồ Thị Trúc Uyên chuyển vào Quận ủy Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Đ/C Đỗ Thị Thu Thịnh chuyển về Chi bộ trường THPT Nguyễn Khuyến Điện Bàn). Cũng trong 5 năm qua chi bộ đón nhận 1 đồng chí từ Đảng bộ Thị trấn Tân An chuyển về (Đ/C Thái văn Xuân ) và 1 đồng chí từ Đảng bộ đại học Đà Nẵng chuyển về (Đ/C Ngô Thị Diễm Phúc).

Chi bộ cũng đã thiết lập mối quan hệ với  các Chi ủy nơi có đảng viên của chi bộ cư trú để đảng viên tham gia sinh hoạt 76, đến nay Chi bộ có 18  đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ  thuộc 6 đảng bộ, đó là Đảng bộ xã Quế Bình 3 đồng chí (Đ/c Quyên, đ/c Rực và đ/c Tâm), Đảng bộ Thị trấn Tân An  10 đ/c (Đ/c Thu, đ/c Hải, đ/c Đông, đ/c Tiên, đ/c Hào, đ/c Sơn, đ/c P. Hùng, đ/c  Như, đ/c Xuân và  đ/c Phúc), Đảng bộ xã Quế Thọ 2  đồng chí (Đ/c Bửu, Đ/c Hiếu), Đảng bộ xã Bình Sơn 1 đồng chí (Đ/c H.Hùng), Đảng bộ xã Bình Lâm 1 đồng chí (Đ/c Á) và  1 đồng chí ở Đảng bộ  xã  Quế châu, Quế sơn (Đ/C Nga).

Trong 5 năm qua Tập thể chi bộ đoàn kết thống nhất một lòng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng. Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm  trong công việc, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với quần chúng trong cơ quan và bà con địa phương. Gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Hầu hết đảng viên đều được phân loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ không có đảng viên nào bị kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền hoặc đoàn thể. Nhiều đảng viên phấn đấu vươn lên trong công tác, có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ. Nhiều đồng chí viết sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, có đồng chí tham gia các cuộc thi do Huyện tổ chức đạt  giải được Ban thường vụ Huyện uỷ khen tặng. Nhiều  đồng chí đạt thành tích  trong phong trào thi đua, có đồng chí đạt  danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở . Nhiều đồng chí  tích cực tham gia công tác xã hội trên nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành ghi nhận và  tặng nhiều  kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.

Trên cơ sở thực hiện điều lệ Đảng và quy định 97 của BCH Trung ương và các văn bản của Trung ương của Tỉnh và của Huyện ủy, Chi bộ đã  xây dựng quy chế Chi bộ, quy định của chi bộ. Dựa trên quy chế, quy định đó  Chi bộ đã làm tốt chức năng lãnh đạo toàn diện các hoạt động và các tổ chức trong nhà trường. Năm 5 qua Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách  nhà nước. Xây dựng cơ quan, xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo và vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia thực hiện các chủ trương, các hoạt động ở địa phương .

Trong những năm qua dưới sự  lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, đặc biệt là Ban thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức; Sự chỉ đạo sở GD&ĐT Quảng Nam, của UBND Huyện; Sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Chi bộ; Sự năng động sáng tạo của các Chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường. Tinh thần cố gắng  vươn lên của cán bộ, đảng viên và quần chúng ,trường THPT Hiệp Đức có những bước vươn lên đáng kể. Từ  Chi Bộ Đảng đến chính quyền, đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất  nước. Cũng chính những cố gắng đó Chi bộ đã được BTV Huyện ủy Hiệp Đức công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh liên tục 5 năm trở lại đây và 2 lần được BTV Huyện ủy tặng Giấy khen. Trường THPT Hiệp Đức đã được UBND Tỉnh công nhân là tập thể lao động xuất sắc 2 lần liên tục đó là  2006 và 2007 và tặng bằng khen cho trường năm 2007; Cơ quan luôn đạt danh hiệu cơ quan có đời sống văn hóa tốt. Công đoàn trường được công nhận danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc được công đoàn sở GD&ĐT tặng giấy khen. Đoàn trường đạt danh hiệu Đoàn trường xuất sắc cấp Tỉnh   được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Hội LHTN đạt danh hiệu xuất sắc cấp huyện được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi dua. Chi hội Chữ thập đỏ của  trường có nhiều thành tích trong công tác nhân đạo từ thiện, đã 2 lần được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng  bằng khen. Chi hội khuyến học luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh được các cấp hội tặng giấy khen. Đội tự vệ  của trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND Huyện tặng giấy khen. Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh đã ra quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự trường. Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ của ngành, nhà trường còn tham gia nhiều hoat động  xã hội và  đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo và nhân dân địa phương.

Mặc dù kinh phí còn eo hẹp chi bộ vẫn xây dựng được tủ sách dùng chung, dù sách chưa nhiều, chưa phong phú nhưng với các tài liệu bổ ích và thiết thực cũng đã góp phần giúp đảng viên, quần chúng tìm hiểu về Đảng, tra cứu những thông tin phục vụ  khi cần thiết .

Tuy chưa có phòng làm việc riêng, nhưng chi bộ cũng đã tổ chức lưu trữ và khai thác có hiệu quả thông tin. Tất cả các thông tin liên quan của Chi bộ đều được cập nhật chính xác .

Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta hết sức vui mừng với những thành công nhất định. Tuy vậy trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục  nước nhà đòi hỏi các tổ chức, thành viên trong nhà trường mà trước hết là đảng viên trong chi bộ phải thật sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; Năng động, sáng tạo trong công tác, gần gủi, gắn bó mật thiết với quần chúng; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, không ngừng học tập nâng cao trình độ mới xứng đáng với chức năng, vai trò, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

                                                                                Tân An  tháng 4  năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 
Kỷ yếu 30 năm

Điều hành Công việc
Liên kết tiêu biểu
Lễ Khai giảng NH 2015-2016
Liên kết khác