Thứ tư, 14/10/2015.

Giới thiệu về Trường
Cơ cấu tổ chức
Lễ khai giảng
Văn bản thi
Điều lệ
Quy định
Văn bản pháp luật

Tin về tổ chức Hội khỏe Phù đổng năm học 2011-2012

Email In PDF.Tin về tổ chức Hội khỏe Phù đổng năm học 2011-2012

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2011, trường THPT hiệp Đức Khai mạc Hội khỏe Phù đổng năm học 2011-2012. Dự lễ khai mạc có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Hội khỏe lần này có  4 môn thi đấu : Điền kinh, nhảy xa, nhảy cao và cầu lông . Sau lễ khai mạc các môn thi đấu được tiến hành theo đúng kế hoạch.

                                                                         Nguyễn Gia Đông

 

   

Điều hành Công việc
Liên kết tiêu biểu
Liên kết khác
Quảng cáo